ABOUT

Food and history?!...Why not!

What this blog is about? In short, it's a place where in an unconventional way I try to encourage people to tasting the past. Historian or archaeologist won't find here long thesis and dissertations and masterchefs will cry over simplicity of my recipes. This blog is to inspire you for searching and discovering - not only tastes and flavours of food but mainly tastes of past. I won't give you everything on a plate, in contrary - I will give you only the first spoon. For more, you have to reach by yourself.

What inspires me? Archaeological discoveries, places, items, people, events... Everyhing where you can find an old spirit and the history of a man.
The combination of cooking with history is weird? But isn't this true that best chats are around a table? So, let's talk about the past!

***

Jedzenie i historia?!... Dlaczego nie! 

O czym jest ten blog? Najkrócej mówiąc jest to miejsce, w którym w niekonwencjonalny sposób staram się zachęcić do smakowania przeszłości. Historyk czy archeolog nie znajdą tu rozpraw naukowych a mistrzowie kulinarni będą płakać nad prostotą przepisów. Ten blog ma przede wszystkim inspirować do poszukiwania i odkrywania dalej - smaków jedzenia, ale i smaków przeszłości. Nie podam tu wszystkiego na tacy, wręcz przeciwnie podam Wam tylko pierwszą łyżeczkę - po więcej musicie już sięgnąć sami.

Co mnie inspiruje? Odkrycia archeologiczne, miejsca, przedmioty, osoby, wydarzenia... Wszystko, w czym można znaleźć starą duszę i historię człowieka.
Połączenie kuchni z historią jest dziwne? Przecież najlepiej rozmawia się przy stole. No, to pogadajmy o przeszłości!