16 Jun 2016

chocolate cookies with fresh mint / brochWhen you're going to someone for the first time it will be well seen to bring a small present. But what if we don't have time and don't know what to buy? The answear is simple - "something sweet" is always a good idea. This is why we can bring a tower made of chocolate cookies and say - "here you are, that's a chocolate broch!". Archaeologist should be delighted with such a gift, but every other normal fellow ;) will ponder what's that. So before we'll make impression among everyone explaining what a broch is, let's make our cookies.

Ingredients we need:
1 glass of flour
1 glass of sugar
1/2 glass of chopped fresh mint
1/2 glass of dark cocoa
2 eggs
100 g melted butter
1 tea spoon of baking powder
a pinch of salt

***

Idąc w gości wypada przynieść drobny prezent. A co jeśli nie mamy ani czasu, ani pomysłu na jego zakup? Rozwiązanie jest proste - "coś słodkiego" zawsze będzie mile widziane. Możemy więc przynieść czekoladową wieżę z ciasteczek i powiedzieć - 'proszę, oto czekoladowy broch!'. Archeolog powinien być zachwycony takim prezentem, natomiast każdy inny śmiertelnik będzie się głowił co to takiego. Jednak zanim zabłyśniemy w towarzystwie tłumacząc wszystkim czym jest broch - zróbmy wspomniane ciastka.

Potrzebujemy:
1 szklanki mąki
1 szklanki cukru
1/2 szklanki posiekanej świeżej mięty
1/2 szklanki gorzkiego kakao
2 jajka
100 g roztopionego masła
1 łyżeczkę proszku do pieczenia
szczyptę soliMaking those chocolate cookies is very simple. Firstly we need to mix all 'dry' ingredients.

***

Wykonanie jest bardzo proste. Najpierw łączymy z sobą wszystkie 'suche' składniki.


Then we mix eggs with melted butter.

***

Następnie łączymy  roztrzepane jajka z roztopionym masłem.


In the end we mix everything together and we're leaving it in a fridge for an hour.

***

Łączymy wszystko razem i zagniatamy ciasto, po czym wstawiamy je na godzinę do lodówki.After taking out we're making balls made of dough (I made 9 bigger but you can make 18 smaller). Then we're putting them on a cookie sheet leaving space between balls and we're baking them 10 minutes in 180 C. After taking out of the oven cookies need to rest on a cookie sheet until they're cooled. And when they're ready - we're building our broch (we can bind it with a fancy ribbon). It's ready!

***

Po wyjęciu lepimy z ciasta kule (u mnie było to 9 większych, ale można zamiast tego ulepić 18 mniejszych). Układamy je na blasze w dość dużej odległości od siebie i pieczemy 10 minut w temperaturze 180 stopni C. Zostawiamy na blasze do ostudzenia. A gdy są już gotowe - budujemy naszego brocha (możemy przewiązać go jakąś ozdobną wstążką). I gotowe!
I'm sure you're going to ask now what a real broch is :) Broch is a hollow-walled structure resembling a tower dating to Iron Age (generally first centuries A.D.) and located mainly in Scotland and Shetland. The word 'broch' derives from Scottish 'brough' which you can translate as 'fort'. Some scholars link it with Old Norse 'borg' which means exactly the same. In contrast, in  Eastern part of Scotland those structures are called 'duns'. They were built mostly built beside the sea.

***

Zapytacie jednak czym jest ten prawdziwy broch :) Broch to rodzaj kamiennej wieży pochodzącej z epoki żelaza (datuje się je głównie na pierwsze wieki naszej ery) a występującej głównie w Szkocji i na Wyspach Szetlandzkich. Nazwa 'broch' pochodzi od szkockiego 'brough', co oznacza fort, jednak niektórzy wiążą ją ze staronordyckim 'borg' (ang. burg), czyli dokładnie tym samym. We wschodniej części Szkocji budowle te nazywa się natomiast 'dun'. Budowano je w przeważającej większości wzdłóż wybrzeża morskiego.

mapa występowania brochów
map of broch's location

How did they appear in landscape? Some scholars thought they were seats of local Iron Age chieftains. Other claimed that they were built by people from South that were coming to Scotland in 1st century A.D. The newest theories basing on archaeological research point out that brochs were constructed by locals (having potential contacts with newcomers and their culture).

***

Jak powstały? Niektórzy badacze początkowo uważali, że brochy były siedzibami lokalnych władców z epoki żelaza. Inni z kolei twierdzili, że budowały je ludy przybywające z południa, które zasiedlały Szkocję w I w. n.e. Najnowsze teorie bazujące na przeprowadzonych badaniach archeologicznych wskazują jednak na to, że brochy powstawały dzięki miejscowej ludności (mającej ewentualny kontakt z przybyszami i ich kulturą).

Mousa Broch
pozostałości po Dun Carloway
relics of Dun Carloway

Dun Telve

Describing the exact purpose of their appearance is also troublesome. There exists some thories that those structures were protecting people from seaward attacks and were good for observation what is going on in the distance at the sea. Some scientists claims that brochs were places of refuge for people living in Iron Age. What's interesting, there are also ones who think that because of their location (relatively close to each other) they were perfect places for communication and could fastly warn when the danger was coming (do you remember the scene in "Lord of the Rings" movie when a fire  was started at the peaks? If not - watch it here; let's say while talking about brochs at least the same idea of communication was used). What's more, there are also theories saying that brochs were just dwellings of important families, manifesting their significance and high social status. And in the end - there are also scholars that stress that there is no one common reason why brochs were built and each one you should examine individually. So, according to it - one broch could be protecting local people and another was just a visible in the landscape symbol of someone's power.

***

Również określenie funkcji jaką dokładnie pełniły jest kwestią sporną. Pojawiają się teorie, że budowle te chroniły przed atakami od strony wody i miały być pomocne w obserwowaniu sytuacji na morzu. Są badacze, którzy twierdzą, że brochy stanowiły miejsce schronienia ówczesnej ludności. Co ciekawe, niektórzy też twierdzą, że ze względu na ich częste usytuowanie w stosunkowo niewielkiej od siebie odległości - były doskonałym przekaźnikiem komunikatów - ostrzeżeń przed zbliżającym się niebezpieczeństwem (kojarzycie jak w filmie 'Władca Pierścieni' zapalano ogień na szczytach gór? Jeśli nie - to obejrzyjcie tę scenę tutaj; powiedzmy, że w przypadku brochów przynajmniej sama idea przekazywania wiadomości była taka sama). Co więcej, są również teorie mówiące o tym, że były to po prostu siedziby znaczących rodzin, manifestujące ich rangę i wysoki status społeczny. I na koniec - są wreszcie naukowcy, którzy uważają, że nie istnieje jeden wspólny cel, dla którego brochy były budowane i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. A więc według tej zasady jeden broch mógł pełnić funkcje obronne, a drugi był tylko widocznym w krajobrazie symbolem czyjejś władzy.


Mousa Broch

Mousa broch - widok z góry
Mousa broch - aerial view

If you're interested how brochs were built I can tell you that they were built on a plan of circle having from 5 to 15 m in diameter and a double walls 3 m thick made of local drystone without plaster. Inside, there were galleries (elongated rooms) or living spaces and cells. Brochs had also small entrances with narrow corridors leading to open central space (sometimes with a well).

***

Jeśli chodzi o sposób budowy brochów - powstawały one na planie okręgu o średnicy od 5 do 15 m oraz miały podwójny mur o grubości około 3 m, układany z lokalnego kamienia bez użycia zaprawy. Wewnątrz znajdowały się galerie (wydłużone pomieszczenia) lub pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. Brochy miały niewielkie wejścia prowadzące wąskim korytarzem na dziedziniec (niekiedy ze studnią).


widoczne wejście
visible entrance

rekonstrukcja wnętrza
reconstruction of inner part of a broch

One of my aims on my 'travel list' is to see a broch. Well, I've seen one through the window of a bus, without possibility of getting closer to this ancient structure and I feel a strong need for exploring it. I had also an opportunity to see a monument resembling a broch (I write about it in my post about Culloden battle), but it's not the same. So I have an aim to go back to Scotland once again and search for what archaeologist loves the most :) If you also feel like for searching brochs in the landscape - I strongly recommend you visiting the site ScottishBrochs.com where you can find excellent maps with location of that ancient structures.

*** 

Jednym z moich podróżniczych celów jest zobaczenie brocha. Widziałam co prawda jeden z daleka, przez okno autobusu, bez możliwości podjechania pod samą starożytną budowlę, tak więc czuję wielki niedosyt. Co prawda miałam możliwość zobaczenia jeszcze pomnika stylizowanego na broch (co opisuję w poście o bitwie pod Culloden), ale to nie to samo. Mam więc cel, by powrócić znowu do Szkocji i szukać tego, co archeolog lubi najbardziej :) Jeśli również macie ochotę na poszukiwanie brochów w terenie - gorąco zachęcam do zapoznania się ze stroną ScottishBrochs.com, na której znajdują się wspaniałe i dokładne mapy z lokalizacją tych budowli.


lokalizacja brocha Tulach Mor według świetnej strony z mapami - ScottishBrochs.com
location of Tulach Mor broch according to excellent website - ScottishBrochs.com

So hey! Broch made of chocolate cookies can't be a bad idea, can it? :)

***

To jak? Broch z czekoladowych ciasteczek chyba nie będzie złym pomysłem na prezent? :) 

No comments:

Post a Comment